DET@TB: Ausmus on being swept By Rays, sloppy defense